Podziemie (1939-1952)

Początki podziemia

Kształtowanie się podziemnego państwa polskiego rozpoczęło się już we wrześniu 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie. Inicjatorem koncepcji utworzenia konspiracyjnej organizacji był gen. Michał Karaszewicz - Tokarzewski. Po konsultacjach z przedstawicielami głównych partii, na początku października 1939 r. powstała tajna organizacja wojskowo - polityczna pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Polityczną nadbudowę stanowiła Rada Główna Obrony Narodowej (RGON) z Mieczysławem Niedziałkowskim na czele. Wytyczne działalności zbrojnej SZP obliczone na rychłe uderzenie Francji i Wielkiej Brytanii na III Rzeszę zakładały podjęcie natychmiastowych akcji dywersyjnych i bojowych przeciwko okupantowi. Gen. Karaszewicz - Tokarzewski poinformował naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego o powstaniu SZP w okupowanym kraju, jednak Sikorski negatywnie odniósł się do łączenia działalności politycznej i wojskowej oraz wpływu oficerów sanacyjnych na organizację podziemną. Dlatego też naczelny wódz na początku grudnia 1939 r. wydał rozkaz o rozwiązaniu SZP i powołaniu na jej miejsce nowej organizacji o nazwie Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) podporządkowanej ściśle rządowi emigracyjnemu. Komendantem został mianowany przebywający we Francji gen. Kazimierz Sosnkowski, w kraju podlegali mu - dowódca obszaru okupacji niemieckiej płk Stefan Grot - Rowecki i radzieckiej - gen. Karaszewicz - Tokarzewski. Instrukcje dla ZWZ były zgoła odmienne od tych wydanych SZP, dowództwo polskie biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację geopolityczną rozkazało przejście do prac szkoleniowych formowanych oddziałów i umacniania organizacji podziemnej.

Czytaj więcej: Podziemie (1939-1952)

W walce o wolną Polskę. Obwód Łomżyński SZP - ZWZ - AK - AKO - WiN w latach 1939-1947

W walce o wolną Polskę.
Obwód Łomżyński SZP - ZWZ - AK - AKO - WiN w latach 1939-1947

W 60. rocznicę powstania Armii Krajowej

Łomża, 14 lutego 2002 r.

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Adam Asnyk - Do młodych

Publikacja ta powstała, by służyć młodzieży jako inspiracja do poznawania najnowszej historii naszego regionu i ludzi, którzy tę historię tworzyli.

Autorzy

Czytaj więcej: W walce o wolną Polskę. Obwód Łomżyński SZP - ZWZ - AK - AKO - WiN w latach 1939-1947

Stanisław Cieślewski "Lipiec"

Stanisław Cieślewski urodził się 21.04.1907 r. w Bronowie, gm. Wizna pow. Łomża. Szkołę podstawową ukończył w Bronowie. Następnie podjął naukę w Szkole Przemysłowo-Drzewnej w Łomży, którą ukończył w 1929 r. Po ukończeniu tej szkoły został powołany do odbycia służby wojskowej. W trakcie służby ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

Po odbyciu służby wojskowej pracował w fabryce "drzewnej" w Mostach koło Grodna pełniąc funkcję technologa drewna.

W 1939 r. powołany do wojska, walczył we wrześniu na wschodniej granicy Polski. Po ataku wojsk ZSRR na Polskę, wydostał się z okrążenia i unikając niewoli powrócił do rodzinnej miejscowości - Bronowo.

Już w październiku 1939 r. zorganizował ruch oporu w Bronowie (wraz z Józefem Mocarskim) angażując do organizacji 26-ciu młodych mieszkańców wsi. Następnie był organizatorem i współorganizatorem oddziałów w innych miejscowościach m. in. Zawady, Wizna, Drozdowo, Jedwabne itd.

Czytaj więcej: Stanisław Cieślewski "Lipiec"

Wybór patrona

Nadanie imienia szkole poprzedziła w pełni demokratyczna procedura wybrania tegoż. Kilka propozycji było tak fantastycznych, że dziś nikt o nich nie pamięta. Szersze poparcie uzyskały dwie propozycje:

  1. im. Stanisława Cieślewskiego - "Lipca",
  2. im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Z tych dwóch propozycji społeczność III LO w Łomży wybrała propozycję b. i dlatego

Kotwica

Od 14 lutego 1998 roku III LO w Łomży nosi imię

Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej

Kotwica

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720