Stanisław Cieślewski "Lipiec"

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 08, lipiec 2013 Super User

Stanisław Cieślewski urodził się 21.04.1907 r. w Bronowie, gm. Wizna pow. Łomża. Szkołę podstawową ukończył w Bronowie. Następnie podjął naukę w Szkole Przemysłowo-Drzewnej w Łomży, którą ukończył w 1929 r. Po ukończeniu tej szkoły został powołany do odbycia służby wojskowej. W trakcie służby ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

Po odbyciu służby wojskowej pracował w fabryce "drzewnej" w Mostach koło Grodna pełniąc funkcję technologa drewna.

W 1939 r. powołany do wojska, walczył we wrześniu na wschodniej granicy Polski. Po ataku wojsk ZSRR na Polskę, wydostał się z okrążenia i unikając niewoli powrócił do rodzinnej miejscowości - Bronowo.

Już w październiku 1939 r. zorganizował ruch oporu w Bronowie (wraz z Józefem Mocarskim) angażując do organizacji 26-ciu młodych mieszkańców wsi. Następnie był organizatorem i współorganizatorem oddziałów w innych miejscowościach m. in. Zawady, Wizna, Drozdowo, Jedwabne itd.

Poszukiwany przez władzę radziecką przebywał cały czas w konspiracji. Nie mogąc aresztować "Lipca" (bo taki przyjął pseudonim), w 1941 r. wywieziono jego rodzinę do Rosji. Powrócił tylko brat Józef - żołnierz gen. Andersa. NKWD aresztowało "Lipca" w dniu 13 VI 1941 r. W więzieniu w Białymstoku przebywa do 24 VI 1941 r.

Po wybuchu wojny pomiędzy ZSRR i Niemcami, powiat łomżyński zajęli Niemcy. Oddziały konspiracyjne podjęli walkę z Niemcami. Teraz Niemcy poszukiwali "Lipca" - długo i bardzo intensywnie. Został w końcu aresztowany w Łomży i osadzony w łomżyńskim więzieniu. Z więzienia ucieka (ucieczka zorganizowana przez AK) i nadal prowadzi walkę. W lesie koło wsi Pniewo, na podmokłych i niedostępnych terenach, organizuje stacjonarną bazę partyzancką.

Oddziały AK atakują posterunki niemieckie m. in. w Wiźnie, Rutkach, Puchałach, Kobylinie-Borzynach. Prowadziły także walkę z pociągiem pancernym w Czerwonym Borze.

W lutym 1944 r. Niemcy otoczyli wieś Bronowo i aresztowali 44 osoby, które wywieziono do obozów zagłady. Po wojnie wróciło tylko dwunastu. W obozie Stutthof zginął brat "Lipca" - Bolesław.

W sierpniu 1944 r. żołnierze Armii Krajowej pod dowództwem "Lipca" bili się z Niemcami nad Narwią k/Wizny. W tym okresie oddziały radzieckie dotarły na te tereny. Żołnierze Armii Krajowej opuszczali swoje bazy, aby wspólnie z Armią Czerwoną walczyć przeciw Niemcom. Wielu z nich Rosjanie aresztowali i wywieźli w głąb Rosji. Jesienią podobny los spotkał "Lipca". Został aresztowany przez Rosjan w Białymstoku i wywieziony do Rosji, gdzie przebywał pod fałszywym nazwiskiem w obozach Ostaszkowo i Diagilewo.

W 1947 r. żołnierze AK ujawniali się, wśród nich S. Cieślewski - "Lipiec", który wrócił z internowania w Rosji. Podjął pracę w Piszu, uruchomił tam "Fabrykę Sklejki", którą następnie kierował. Tymczasem UB nadal prowadziła masowe aresztowania członków AK.

Przed aresztowaniem "Lipca" uchroniła ucieczka z Pisza. Przebywał potem w Warszawie. Stamtąd - nadal poszukiwany przez UB - powrócił w rodzinne strony. W sierpniu 1952 r. zginął w Grądach Nowych k/Jedwabnego. Zwłoki wywieziono w kierunku Białegostoku. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720