Trafne inicjatywy

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, lipiec 2013 Super User

Akcje krwiodawstwa

Już od ponad 10 lat w III LO odbywają się akcje krwiodawstwa pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Uczniowie chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu. Do dziś oddali ponad 400 litrów krwi.

Rok szkolny Oddana krew
(litry)
2001/2002 13,950
2002/2003 27,000
2003/2004 21,650
2004/2005 37,400
2005/2006 30,350
2006/2007 30,850
2007/2008 38,650
2008/2009 76,250
2009/2010 56,700
2010/2011 75,850
2011/2012 15,750
2012/2013 42,300

Caritas

Szkolne Koło Caritas jest młodzieżową organizacją działającą na terenie szkoły na zasadzie wolontariatu chrześcijańskiego.

Powstało we wrześniu 2006 r. W ramach swojej działalności młodzież należąca do SKC odwiedza łomżyńskie hospicjum, dom dziecka, świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Caritas. Bierze też udział w akcjach charytatywnych, np.: świątecznych i wakacyjnych zbiórkach żywności, w Międzynarodowych Dniach Wolontariusza i Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych, Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, Diecezjalnym Balu Charytatywnym. Na terenie naszej szkoły organizuje loterie, z których dochody są przeznaczone na rzecz osób potrzebujących, także z naszej szkoły.

Członkowie grupy chętnie stają do rywalizacji w konkursach i zdobywają pierwsze miejsca. Biorą też udział w warsztatach i koloniach prowadzonych przez Caritas.

Grupa teatralna Makarioi

Z inicjatywy o. Pawła Truszkowskiego została utworzona grupa teatralna Makarioi, w której młodzież naszej szkoły mogła zaprezentować swoje talenty aktorskie.

9 listopada 2004 r. grupa zdobyła kwalifikację do Wojewódzkiego Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku za wystawienie spektaklu Jesteś Gośka.

Ważnym wydarzeniem było przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, które dla mieszkańców Łomży po raz pierwszy wystawiono w 2004 r.

Zespół muzyczny

Zespół instrumentalno-muzyczny prowadzony przez pana Janusza Kiljana działa od początku istnienia szkoły.

Grą i śpiewem uświetnia szkolne uroczystości i imprezy uczniowskie. Reprezentuje również szkołę na zewnątrz. W 1998 r. pod nazwą LO-3 zdobył II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Prezentacje 98 w Grajewie.

W latach 2000-2003 jako grupa Akord zdobywał nagrody i wyróżnienia w przeglądach poezji śpiewanej w Łapach, Sokółce, Kuźnicy Białostockiej i Białymstoku. Wielokrotnie, wraz z członkami Koła Żywego Słowa, przygotowywał oprawę artystyczną obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Dużym wyzwaniem dla zespołu była pomoc w przygotowaniu kolejnych edycji Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my. Jego skład ma charakter rotacyjny (w ciągu dwudziestu lat przewinęło się przez niego kilkadziesiąt osób), ciągle pracuje i na pewno nie powiedział (wygrał i wyśpiewał) ostatniego słowa.

Klub Return

Uczniowski Klub Sportowy Return Łomża został założony w kwietniu 2004 r. przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Inspiracją do powstania klubu były spektakularne osiągnięcia tenisowe na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej uczniów naszej szkoły: Rafała Palińskiego i Sebastiana Zalewskiego. UKS Return Łomża zrzesza przede wszystkim uczniów III LO w Łomży oraz najbardziej utalentowaną tenisowo młodzież innych łomżyńskich szkół.

Stowarzyszenie co roku jest organizatorem lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich turniejów tenisa dla dzieci i młodzieży. Poza tenisem klub prowadzi również sekcję siatkówki chłopców i dziewcząt, LA, futsalu chłopców. Klub UKS Return liczy około 70 członków. Prezesem klubu jest pan Tomasz Poreda.

Koło Żywego Słowa

Niemal od początków funkcjonowania naszej placówki istniała grupa młodzieży o zainteresowaniach artystycznych, która przyjęła nazwę Koło Żywego Słowa. Jej pierwszym opiekunem była pani Zofia Adamska, zaś od 2006 r. panie: Lidia Choińska i Katarzyna Życzkowska.

Cel programowy koła to między innymi odkrywanie przez młodych ludzi świata wartości, marzeń i wyobraźni oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego też młodzież należąca do Koła Żywego Słowa na zajęciach doskonali umiejętności artystyczne, którymi może pochwalić się nie tylko przed społecznością szkolną, ale także lokalną.

Młodzi artyści przygotowali wiele montaży słowno-muzycznych, uświetniając tym ważne wydarzenia w życiu szkoły. Organizowali wieczorki poetyckie z udziałem twórców Ziemi Łomżyńskiej, wydali tomiki poezji. Brali także udział w wielu konkursach recytatorskich, zajmując w nich czołowe miejsca. Kilkakrotnie przygotowywali artystyczną oprawę obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych przez PCK w Łomży, a także Spotkanie Wigilijne dla pracowników łomżyńskiej oświaty. Od kilku lat włączają się w organizację Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my.

Grupę, poza wspólnymi zainteresowaniami, łączy specyficzna więź, dzięki której każde spotkanie jest niezapomnianym przeżyciem.

Spotkania i wieczorki poetyckie

Uwrażliwieniu na słowo poetyckie służą organizowane od kilku lat w szkole spotkania z poetami pochodzącymi z naszego regionu.

Młodzież miała m. in. możliwość poznania warsztatu poetyckiego Jarosława Zenona Choromańskiego ? poety Ziemi Łomżyńskiej oraz poety Zenona Faszyńskiego.

Na spotkaniach z nimi poznawała źródła ich poetyckich inspiracji oraz okoliczności powstawania wierszy.

Zgłębianie tajników literatury umożliwiają również wieczorki poetyckie, m.in. Wieczór Jednego Wiersza. Uczniowie przedstawiają na nich swoją twórczość oraz prezentują wiersze, które w sposób szczególny zapisały się w ich pamięci. Poznają także utwory swych kolegów zamieszczone w zbiorkach poetyckich wydanych przez III Liceum Ogólnokształcące.

Spotkania poetyckie w naszej szkole cieszą się dużą popularnością. Dostarczają uczestniczącej w nich młodzieży wielu emocji i wzruszeń. Rozwijają pasję literacką oraz wzbogacają wiedzę na temat współczesnej poezji polskiej i obcej. Cenne jest również to, że umożliwiają nawiązanie kontaktu ze znanymi w regionie poetami.

Tomiki poezji

Ukazały się trzy tomiki poezji uczniów III LO. Znajdują się w nich wiersze ludzi młodych, dopiero wkraczających w dorosłość, wrażliwych, pełnych zapału i wiary w sens pisania.

Utwory zamieszczone w zbiorkach świadczą o ich zdolności do empatii potrzebie wyrażenia w pięknym słowie własnych emocji. Odkrywają prawdę o nich, są zwierciadłem ich duszy.

Sylwia Kamińska - Życie

Życie to takie?
Nigdy nie wiesz, co i kiedy się stanie,
Co dzień kroczysz po ścieżkach lichych
Mając o sobie wysokie mniemanie.
Dewastacja - to Twoja pasja życiowa
Zło dodaje Ci energii do życia,
Co i kiedy chcesz to masz?
U ciebie wszystko jest do zdobycia!!!

Dawid Zaraziński - 3 niebo

w obliczu światła i ciemności
migamy pewnie
ptaki powietrza i ognia
oddechy wieczności
nawoływania w takt burzy
schronienia w porządku ciszy
tacy jesteśmy wojownicy
bez skrupułów i pośpiechu
władcy namiętnych pocałunków życia

Paweł Obrycki - Chwila

Bo to chwila nieskończona
trwa i trwa
minuta za minutą
godzina za godziną
trwa i trwa.
Bo to chwila nieskończona
i trwa i trwa ciągle
i mija w końcu
i minęła.
O!
I ktoś umarł
faktycznie
chwila minęła.

Projekt Dam radę

Mając na celu aktywizację młodzieży III LO w Łomży, zaangażowaliśmy się w roku szkolnym 2006/2007 w realizację projektu Dam radę finansowanego przez fundację Nowoczesna Polska. Program zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych ośrodków poprzez współpracę szkoły licealnej z gimnazjalną.

Naszym partnerem zostało Państwowe Gimnazjum w Krynkach. Głównymi założeniami programu, prowadzącymi do realizacji celu, była promocja wielokulturowości regionów łomżyńskiego i krynieckiego, przybliżenie wiedzy o historii Łomży i Krynek, współpraca między uczniami i nauczycielami z III LO w Łomży i PG w Krynkach.

Efektem programu były wspólne zajęcia warsztatowe, połączone ze zwiedzaniem Tykocina i Kiermus oraz wymiana informacji zdobytych podczas realizacji projektu oraz albumów o historii Łomży i Krynek z uwzględnieniem zagadnień wielokulturowości regionów.

Wszystkie działania przyczyniły się do popularyzacji postaw tolerancji wśród młodzieży.

Program Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2007/2008 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży uczestniczyło w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, którego celem było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia oraz narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program Szkoła bez przemocy swoim patronatem objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

W ramach programu przygotowano i zrealizowano trzy projekty: Kultura łagodzi obyczaje, Mamo, tato! Poznajemy zabytki Podlasia i Działanie uskrzydla ? agresja usidla.

Zwieńczeniem działań było zorganizowanie 5 czerwca 2008 r. Dnia szkoły bez przemocy. Tego dnia uczniowie w grupach dyskutowali na temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań agresywnych z różnych punktów widzenia (ofiary, świadka i sprawcy). Wskazywali sposoby przeciwdziałania przemocy w szkole. Ważnym punktem obchodów tego dnia była prelekcja przedstawicieli policji.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji Dzień szkoły bez przemocy zaangażowali się wszyscy uczniowie, szczególnie zaś młodzież z klasy IIb, która przygotowała spektakl pt. Spotkanie

Podjęte przez szkołę działania poskutkowały otrzymaniem ogólnopolskiego certyfikatu Szkoły bez przemocy.

Warsztaty dziennikarskie

Od ponad trzech lat redakcja gazetki szkolnej LET IT 3! bierze udział w corocznych warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację Nowe Media. Pod okiem dziennikarzy Fundacji młodzież uczy się etyki dziennikarskiej, prawa prasowego i autorskiego, wykorzystania w praktyce wolnych licencji, poszczególnych gatunków dziennikarskich oraz technik komunikacji. W rezultacie na platformie mam.media.pl powstają kolejne wydania multimedialnej gazetki szkolnej.

Uczennica Wioleta Walewska wzięła udział w organizowanym przez Fundację obozie dla młodych, obiecujących dziennikarzy.

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach warsztatów uczniowie wzięli udział w II edycji Szkoły Młodzieżowej Akcji Multi medialnej - szkoły z pasją, w ramach której przygotowali projekt o charakterze społecznym. Halloween po polskuto ich próba adaptacji na rodzimym gruncie zapożyczonej tradycji. W ramach projektu redakcja zebrała w szkole 33 kg słodyczy, które przekazała Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży. Patronat nad akcją pełniło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs Ad exemplum, razem możemy wiele

III Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w konkursie ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbywającym się pod hasłem: Ad exemplum, razem możemy wiele. Jego celem było promowanie skutecznych działań wychowawczych integrujących środowisko szkolne i zapewniających uczniom bezpieczeństwo. W obu edycjach konkursu odnieśliśmy sukces, zdobywając w roku 2009 wyróżnienie, a rok później zajmując II miejsce w województwie.

Sukces w konkursie to efekt wielu działań służących integracji i bezpieczeństwu uczniów, wzbogaceniu oferty edukacyjneji pozaedukacyjnej, zwiększeniu aktywności uczniów, nawiązaniu współpracy z innymi szkołami.

Program pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W roku szkolnym 2009/2010 nasze liceum skorzystało z oferty Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i jako jedna z 75 szkół w Polsce przystąpiło do realizacji projektu: Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów.

Adresatami projektu byli głównie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu w naszej szkole przeprowadzono cykl zajęć mających na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę niezbędną w sytuacjach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Udział w projekcie umożliwił nauczycielowi prowadzącemu zajęcia zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła otrzymała również sprzęt do udzielania pomocy przedmedycznej oraz fantom do resuscytacji osoby dorosłej i dziecka. Jednak najważniejszym osiągnięciem naszych uczniów było to, że posiedli oni umiejętności, dzięki którym być może w przyszłości uratują komuś życie.

Wizyta gimnazjalistów z Ejszyszek (Litwa)

W kwietniu 2009 r. gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie.

Do spotkania doszło dzięki współpracy nauczycieli III LO z łomżyńskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska i osobistemu zaangażowaniu pani Prezes Hanki Gałązki. Wizyta była okazją do promowania postaw patriotycznych poprzez poznawanie historii i kultury rejonu solecznickiego i Ziemi Łomżyńskiej.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach dotyczących przestrzegania praw człowieka.

Szkoła Odkrywców Talentów

III LO podejmuje działania aktywizujące uczniów, rozwijające ich indywidualne predyspozycje i talenty. Wykorzystuje różne okoliczności do promowania kreatywnej młodzieży na forum szkoły i w środowisku lokalnym. Efektem tego jest przyznany w roku szkolnym 2011/2012 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Certyfikat świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnionych uczniów.

Spotkania z historią najnowszą

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów naszej szkoły historią najnowszą, zorganizowaliśmy we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej wystawy tematyczne.

11 marca 2010 r. miało miejsce otwarcie wystawy Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim 1941-1944, które zostało poprzedzone wykładem oraz wystąpieniami naszych uczniów w oparciu o prezentacje multimedialne dotyczące kultury, obyczajów, religii żydowskiej oraz dziejów ludności żydowskiej Łomży.

W kwietniu 2010 r. zorganizowaliśmy kolejną wystawę ? Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSSR w latach 1939-1941, która była kanwą zajęć warsztatowych skierowanych do maturzystów. Młodzież naszej szkoły pod opieką p. Mirosławy Jankowskiej, w ramach projektu Katyń - w 70 rocznicę zbrodni, wyjechała do Katynia. Z kolei w marcu 2011 r. otworzyliśmy wystawę - W imieniu Rzeczypospolitej... skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1945-1956 połączoną z wykładem oraz zajęciami warsztatowymi.

Ważnym wydarzeniem dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką relacji polsko-żydowskich oraz sytuacją polityczną dzisiejszego Izraela, było spotkanie z p. Aleksem Dancygiem, historykiem Instytutu Yad Vashem, do którego doszło 12 października 2011 r.

Niesłabnącą popularnością cieszą się cykliczne wykłady z zakresu polskiej historii najnowszej prowadzone przez pracowników oddziału białostockiego IPN.  ramach obchodów trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasi uczniowie na lekcjach wychowawczych wysłuchali referatu oraz obejrzeli film dokumentalny poświęcony okolicznościom wprowadzenia stanu wojennego oraz realiom życia w tamtym czasie. Młodzież naszej szkoły mogła również obejrzeć wystawę ukazującą wydarzenia grudnia 1981 r. oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych poświęconych ocenie postaw Polaków w tej krytycznej dla Polski chwili.

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720