Dzień Szkoły bez przemocy

Drukuj
Utworzono: czwartek, 05, czerwiec 2008 Super User

W roku szkolnym 2007/2008 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży uczestniczyło w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, którego celem było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia oraz narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program Szkoła bez przemocy swoim patronatem objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

Przystępując do programu, III Liceum Ogólnokształcące w Łomży przyjęło do realizacji Kodeks przygotowany przez Radę Programową kampanii. Podstawową zasadą tego Kodeksu była konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W Kodeksie zwrócono również uwagę na potrzebę diagnozowania problemu przemocy, natychmiastową reakcję na wszelkie przejawy agresji oraz prawo wszystkich zainteresowanych grup do edukacji na ten temat. Podkreślono również konieczność współdziałania ze środowiskiem pozaszkolnym.

Zwieńczeniem całorocznych działań szkoły były zaplanowane na 5.06.08 r. zajęcia wychowawcze, spotkanie z policją, przeprowadzone w ramach obchodów ogólnopolskiego Dnia szkoły bez przemocy. Tego dnia uczniowie w grupach dyskutowali na temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań agresywnych z różnych punktów widzenia (ofiary, świadka i sprawcy). Wskazywali sposoby przeciwdziałania przemocy w szkole. Swoje spostrzeżenia i refleksje przedstawili w formie plakatów, które zostały zaprezentowane na forum szkoły i ocenione przez jury. Do najciekawszych haseł z plakatów uczniowskich możemy zaliczyć slogany typu: Bądź wojownikiem dobrej mocy - nie używaj przemocy, Używając przemocy, nie oczekuj pomocy, Ci co przemoc rozsiewają, ofiarami jej się stają, Na podwórku, w domu, w szkole bez przemocy życie wolę, Złość, agresja, przemoc - to dzisiejsza niemoc.

Ważnym punktem obchodów Dnia szkoły bez przemocy była prelekcja przedstawicieli policji. W wypowiedzi podkreślono znaczącą rolę świadka w przeciwdziałaniu przemocy, zachęcono też do korzystania w sytuacjach zagrożenia z telefonów alarmowych.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji Dzień szkoły bez przemocy zaangażowali się wszyscy uczniowie, szczególnie zaś młodzież z klasy II b, która poprzez spektakl pt Spotkanie zaprezentowała swój pomysł na propagowanie życie bez przemocy. Uczniowie wykazali się inwencją, umiejętnościami organizacyjnymi i talentem aktorskim.

Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach Dnia szkoły bez przemocy i całoroczna praca społeczności szkolnej przyczynią się do nieagresywnego wyrażania emocji oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkole.

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720