Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Drukuj
Utworzono: czwartek, 01, marzec 2012 Super User

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole 1 marca 2012 roku odbyły się na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie wykłady poświęconej pamięci żołnierzy, którzy po II wojnie światowej dalej walczyli o wolną Polskę. Podsumowaniem każdego spotkania było pokazanie uczniom sztuki teatralnej pt: Tajny współpracownik. Uczniowie z wielką uwagą i zainteresowaniem oglądali sztukę, zadawali szereg pytań próbują zrozumieć postępowanie poszczególnych bohaterów.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...

Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Historia powstania święta

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się do władz państwowych o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Ustawę w głosowaniu poparły niemal jednogłośnie wszystkie parlamentarne kluby poselskie. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce - będących ostatnim ogólnopolskim koordynatorem Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją.

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720