Konkurs „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych"

Drukuj
Utworzono: sobota, 12, maj 2018 Administrator

Odpowiadając na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej i Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, społeczność III LO w Łomży wzięła udział w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych". Polegał on na opracowaniu i realizacji dostosowanego do potrzeb szkoły przedsięwzięcia, integrującego społeczność szkolną podczas przygotowywania aranżacji przestrzennych, dekoracji czy wystaw tematycznych, związanych ze Świętem Flagi i Świętem Konstytucji 3 Maja. W ten sposób włączyliśmy się też w ogólnopolskie obchody tych dwóch świąt narodowych, realizując jednocześnie tegoroczne hasło MEN „Rok dla Niepodległej". Udział w konkursie był też szczególną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r.
W ramach konkursu podjęliśmy wiele działań eksponujących barwy narodowe, wpisujących się w program profilaktyczno - wychowawczy szkoły.
Na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa uczniowie przypomnieli historię barw narodowych, uregulowanych po raz pierwszy w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831r., a po odzyskaniu niepodległości, uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919 roku.
Kartą z historii, która wpisuje się w system wartości ważnych dla uczniów i nauczycieli III LO, była ekspozycja prezentująca na tle flagi narodowej faksymile fragmentów „Ustawy Rządowej z dnia 3 Maja 1791 roku" oraz jej autorów w otoczeniu bukietów w barwach biało-czerwonych, umieszczona w holu przy głównym wejściu.
Odniesieniem do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości była aranżacja przestrzenna składająca się z hasła „Niepodległa" i ważnych dla świadomości Polaków, a szczególnie dla młodego pokolenia, dat 1918-2018. Eksponując je, społeczność uczniowska III LO w Łomży dała wyraz swojej tożsamości narodowej.
Wyrażając swój szacunek i przywiązanie do barw narodowych oraz oddając hołd Patronom Szkoły walczącym o wolność, młodzież ubrana w białe i czerwone stroje wyeksponowała przy tablicy memoratywnej hasło „Niepodległa", natomiast uczennice zaprezentowały społeczności szkolnej, zgrupowanej przed budynkiem III LO, zaaranżowany przez siebie taniec z flagami.
Młodzież naszej szkoły ukazała też drogę Polaków ku wolności poprzez symbol otwartego okna, z którego spływała biało-czerwona. Flagę tę dumnie trzymali zgromadzeni przed budynkiem uczniowie.
Uczestnictwo w konkursie angażującym całą społeczność szkoły umożliwiło w interesujący sposób przeżywanie Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w naszej placówce. Wyjście z dekoracjami i aranżacjami na zewnątrz budynku pokazało społeczności lokalnej, że te święta są dla nas bardzo ważne.

Elżbieta Wiśniewska i Alicja Czarnocka

Zdjęcia

Prezentacja MP4

 

Prezentacja w formacie PowerPoint

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720