Armia Krajowa

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, październik 2012 Renata Saniewska

 

BIBLIOGRAFIA MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH
W BIBLIOTECE III LO
(oprac. luty 2008)

 

Część I ? książki

 1. Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Państwa Podziemnego. Red. Krzysztof Komorowski. Wyd. 2. Warszawa: ?Rytm?, 2001. ISBN 83-88794-11-6
 2. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. Warszawa-Lublin: IPN, 2007. ISBN 978-83-60464-45-8
 3. Kozłowski Patryk: ?Łupaszko?. Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz 1910-1951. Warszawa: ?Rytm?, 2004. ISBN 83-7399-073-9
 4. Nowak-Jeziorański Jan: Kurier z Warszawy. Wyd. 4. Kraków? ?Znak?, 2005. ISBN 83-240-0535-8
 5. Podporucznik Stanisław Marchewka ps. ?Ryba?. 16.XI.1908-4.III.1957. Białystok: IPN, 2007. ISBN 978-83-924938-1-5
 6. Poleszak Sławomir: Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem 1944-1957. Warszawa: ?Volumen?, 2004. ISBN 83-7233-075-1
 7. Stefan Grot-Rowecki. Legendarny dowódca AK. Warszawa: ?De Agostini?, 2007. Wielcy Polacy. T.17. ISBN 978-83-248-0616-4
 8. Ślaski Jerzy: Żołnierze wyklęci. Warszawa: ?Rytm?, [b.r.]. ISBN 83-7399-025-9

 Część II ? artykuły z czasopism 

 1. Balbus Tomasz: Operacja ?Radwan?. Rozbicie przez UB eksterytorialnego okręgu lwowskiego AK-WIN. ?Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej? 2008 nr 1-2 s.86-94
 2. Bawankiewicz Wiktor, Krajewski Wacław, Płaski Henryk: AK do Riazania. ?Karta. Niezależny miesięcznik historyczny? 1991 nr 6 s. 6-21
 3. Brodzicki Czesław: Kolneński ruch oporu w okresie okupacji hitlerowskiej. ?Ziemia Łomżyńska? nr 4. Łomża 1990 s.181-191
 4. Krajewski Kazimierz: Podziemie poakowskie na Mazowszu. ?Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej? 2008 nr 1-2 s.44-63
 5. Kułak Jerzy: Teren NZW. ?Karta. Niezależne pismo historyczne?. 1994 nr 14 s. 3-6 [ruch oporu w Polsce północnowschodniej]
 6. Łapiński Piotr: Amnestia 1947 roku na białostocczyźnie. ?Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej? 2008 nr 1-2  s. 71-77
 7. Malanowska Aniela: Zambrowskie kobiety przysięgały... ?Ziemia Łomżyńska? nr 7. Łomża 2003 s. 218-237
 8. Mitzner Piotr: Ostatnia koncentracja. ?Karta. Niezależny miesięcznik historyczny? 1991  nr 6  s. 3-5
 9. Wilhelmi Zdzisław: Marsz na azymut. ?Ziemia Łomżyńska? nr 7. Łomża 2003 s.137-190 

Część III ? opracowania

 1. Piaścik Agnieszka, Jankowski Andrzej: Projekt trasy rajdu śladami Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego. Łomża, 2002 [praca uczniów III LO]
 2. W walce o wolną Polskę. Obwód Łomżyński SZP ? ZWZ ? AK ? AKO ? WiN w latach 1939-1947. Łomża: III LO, 2002 [skoroszyt]
 3. Wiśniewski Henryk: Deportacja żołnierzy Armii Krajowej do łagrów sowieckich. Łomża 2004 [skoroszyt]
 4. Wiśniewski Henryk: Działania sowieckie zmierzające do piątego rozbioru Polski i likwidacji Armii Krajowej. Łomża 2004 [skoroszyt] 

Część IV ? filmy 

 1. Ronisz Wincenty: Kryptonim ?Pożoga?. Dramat wołyński (1939-1945). [DVD] Warszawa: Fundacja Filmowa Armii Krajowej, cop. 1998 [dodatek do ?Biuletynu IPN? nr 4/2007]
 2. Ronisz Wincenty: Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych. [DVD] [Warszawa]: Fundacja Filmowa Armii Krajowej, edycja 2008 [dodatek do ?Biuletynu IPN? nr 1-2/2008]
 3. Sapija Andrzej: Polskie państwo podziemne (1939-1945). [DVD] Warszawa: Fundacja Filmowa Armii Krajowej, cop. 2002 [dodatek do ?Biuletynu IPN? nr 5-6/2007]

 

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720