Regulamin biblioteki

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, październik 2012 Renata Saniewska

REGULAMIN BIBLIOTEKI
III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży

     1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

     2.  Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca.

     3.  Czasopisma można wypożyczać, z wyjątkiem najnowszego numeru, na okres jednego dnia.

     4.  Nauczyciel bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książek w następujących przypadkach:

a)  niezwrócenia materiałów w terminie określonym przez regulamin,

b)  nierozliczenia się z biblioteką na koniec roku szkolnego.

     5.  Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.

     6.  Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

     7.   Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

     8.   Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

     9.   Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

    10.  Można wypożyczać książki na wakacje, po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką (pkt 9).

    11.  W przypadku zmiany szkoły lub jej ukończenia czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720