Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

LpProfilPrzedmiot 1Przedmiot 2Przedmiot 3Przedmiot 4
1 społeczny język polski matematyka geografia język angielski
2 politechniczny język polski matematyka fizyka język angielski
3 ekonomiczny język polski matematyka geografia język angielski
4 medyczny język polski matematyka biologia chemia
5 dziennikarski język polski matematyka wiedza o społeczeństwie język angielski
6 prawniczy język polski matematyka wiedza o społeczeństwie język angielski

Terminy w rekrutacji

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 04.05 - 23.06.2017 r. do godz. 15:00 do 20.07.2017 r. godz. 15:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23.06 - 26.06.2017 r. do godz. 15:00 X
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 27.06.2017 r. do 25.07.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2017 r. o godz. 10:00 16.08.2017 r. o godz. 10:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 14.07.2017 r. o godz. 15:00 17.08.2017 r. o godz. 15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.07.2017 r. o godz. 12:00 18.08.2017 r. o godz. 12:00
7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 17.07.2017 r. do godz. 15:00 18.08.2017 r. do godz. 15:00

Terminarz opracowano na podstawie Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Plakat na Dzień otwartych drzwi

Czytaj więcej: Plakat na Dzień otwartych drzwi

Propozycja klas

Przedmioty obowiązkowe (wspólne dla wszystkich profili)

 • biologia
 • chemia
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny (język angielski)
 • język obcy nowożytny (język niemiecki lub język rosyjski)
 • język polski
 • matematyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • wiedza o kulturze
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia z wychowawcą

Czytaj więcej: Propozycja klas

Gościmy

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720