Propozycja klas

Drukuj
Poprawiono: sobota, 08, kwiecień 2017

Przedmioty obowiązkowe (wspólne dla wszystkich profili)

 • biologia
 • chemia
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny (język angielski)
 • język obcy nowożytny (język niemiecki lub język rosyjski)
 • język polski
 • matematyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • wiedza o kulturze
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia z wychowawcą

Przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające

I. profil społeczny

 1. przedmioty rozszerzone (wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski)
 2. przedmioty uzupełniające (historia i społeczeństwo, e-matematyka, nauka o komunikacji)

II. profil politechniczny

 1. przedmioty rozszerzone (fizyka, matematyka)
 2. przedmioty uzupełniające (historia i społeczeństwo, TI w matematyce, algorytmika, język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji)

III. profil ekonomiczny

 1. przedmioty rozszerzone (geografia, matematyka)
 2. przedmioty uzupełniające (historia i społeczeństwo, TI w matematyce, język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji, statystyka)

IV. profil medyczny

 1. przedmioty rozszerzone (biologia, chemia)
 2. przedmioty uzupełniające (historia i społeczeństwo, e-matematyka, fizyka w medycynie, język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji)

V. profil prawniczy

 1. przedmioty rozszerzone (historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)
 2. przedmioty uzupełniające (przyroda, e-matematyka, nauka o komunikacji)

VI. profil dziennikarski

 1. przedmioty rozszerzone (język polski, wiedza o społeczeństwie)
 2. przedmioty uzupełniające (zajęcia dziennikarskie, e-matematyka, język obcy w społeczeństwie, przyroda, historia i społeczństwo)

Podsumowanie

  Profil
  I II III IV V VI
Nazwa
przedmiotu
społeczny politech-niczny ekono-miczny medyczny prawniczy dzienni-karski
Przedmioty rozszerzone
biologia      

   
chemia      

   
fizyka  

       
geografia

 

     
historia        

 

język angielski

       
język polski          

matematyka  

     
wiedza o społeczeństwie

     

Przedmioty uzupełniające
algorytmika  

       
e-matematyka

   

fizyka w medycynie      

   
historia i społeczeństwo

 
język obcy w społeczeństwie  

 

TI w matematyce  

     
nauka o komunikacji

 
przyroda        

statystyka          

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720