Klasówka z e-matematyki III

Drukuj
Utworzono: czwartek, 25, grudzień 2014 Super User

Klasówka będzie obejmować następujące zagadnienia:

Lp Wymaganie Umiejętność Status
1 1.4 Uczeń oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych Test
1.5 Uczeń wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką) ?
2 1.6 Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym

Test

3 1.9 Uczeń wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok)

Test

4 4.14 Uczeń szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw

Test

5 4.15 Uczeń posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym

Test

6 7.1 Uczeń stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym

Test

7 7.2 Uczeń korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych

Test

8 7.3 Uczeń rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów

Test

9 7.4 Uczeń korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych, w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi Zadania
6.1 Uczeń wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od 0° do 180° Zadania
6.5 Uczeń znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego Test

Status

Lp Status Objaśnienie
1 ? Pusty dokument lub parę zadań
2 Zadania Kilka (-naście zadań). Test w przygotowaniu (?)
3 Test Kilka (-naście zadań). Test gotowy. Możliwe niewielkie zmiany

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720