Matematyka ZP

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

MAT_ZP - wymagania szczegółowe

1. Liczby rzeczywiste

Uczeń:

  1. przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);
  2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych);
  3. posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na pierwiastkach;
  4. oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych;
  5. wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką);
  6. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym;
  7. oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;
  8. posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;
  9. wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok).

Czytaj więcej: MAT_ZP - wymagania szczegółowe

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720