MAT_ZP_04_15

Drukuj
Super User

Uczeń posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym.

Test

  1. Jedno zadanie do ćwiczenia.

Zadania

Zadania zamknięte

Zadania krótkiej odpowiedzi

  1. Wartość samochodu spada co rok o ten sam procent zgodnie ze wzorem w(n)=w_0\cdot \left ( 0,8\right )^n, gdzie n - wiek samochodu, w_0 - wartość początkowa samochodu, zaś w(n) - wartość samochodu po n latach. Oblicz wartość samochodu po 3 latach, jeśli kosztował w salonie 40000 zł.
  2. Wartość samochodu spada co rok o ten sam procent zgodnie ze wzorem w(n)=w_0\cdot \left ( 0,8\right )^n, gdzie n - wiek samochodu, w_0 - wartość początkowa samochodu, zaś w(n) - wartość samochodu po n latach. Oblicz, o ile spadła wartość samochodu po 2 latach, jeśli kosztował w salonie 50000 zł.
  3. Liczba bakterii rośnie co 6 minut zgodnie ze wzorem  b(n)=b_0\cdot  2^n, gdzie n - liczba cyklów rozmnażania, b_0 - liczba bakterii na początku obserwacji, zaś b(n) - liczba bakterii po n cyklach rozmnażania. Oblicz liczbę bakterii po godzinie, jeśli na początku było ich 1000.

Zadania rozszerzonej odpowiedzi

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720