MAT_ZP_07_01

Drukuj
Super User

Uczeń stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym.

Test

 1. Test z pierwszego zadania.

Zadania

Zadania zamknięte

 1. Miara kąta \alpha, zaznaczonego na rysunku, jest równa:
  A. 25° B. 50° C. 80° D. 100°
 2. Jaką miarę ma kąt \alpha?
  A. 236° B. 59° C. 62° D. 100°
 3. Prosta m jest styczna do okręgu. Kąt \alpha ma miarę:
  A. 30° B. 28° C. 25,5° D. 14°
 4. Okrąg o środku O jest styczny do prostej k w punkcie A. Miara kąta \alpha zaznaczonego na rysunku wynosi:
  A. 30° B. 40° C. 50° D. 60°
 5. Miara kąta \alpha wynosi:
  A. 40° B. 50° C. 60° D. 30°
 6. Punkty A,\:B,\: C,\: D,\: E,\: F,\: G są wierzchołkami siedmiokąta foremnego:
  Miara zaznaczonego na rysunku kąta \angle AFC\: jest równa:
  A. \frac {300°}{7} B. \frac {300°}{14} C. \frac {360°}{7} D. \frac {360°}{14}
 7. Punkty A,\:B,\: C,\: D,\: E,\: F,\: G,\: H,\: I,\: J dzielą okrąg o środku S na 10 równych łuków. Oblicz miarę kąta wpisanego \angle AGE zaznaczonego na rysunku.
  A. 72° B. 60° C. 144° D. 54°
 8. Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa \frac{4}{9}\;długości okręgu, ma miarę
  A. 160° B. 80° C. 40° D. 20°

Zadania krótkiej odpowiedzi

 1. Suma miar kątów opartych na tym samym łuku jest równa 120°. Wyznacz miarę kąta wpisanego.
 2. Miara kąta środkowego jest o 25° większa od miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy. Wyznacz miarę kąta środkowego.
 3. Środek S okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym ABC, o ramionach AC i BC, leży wewnątrz tego trójkąta (zobacz rysunek).

  Wykaż, że miara kąta wypukłego ASB jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego SBC.

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720