MAT_ZP_07_03

Drukuj
Super User

Uczeń rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów.

Test

 1. Jedno zadanie do ćwiczenia.

Zadania

Zadania zamknięte

 1. Jeżeli trójkąty ABC i A'B'C' są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm^2 i 50 cm^2, to skala podobieństwa \frac{A'B'}{AB} jest równa
  A. 2 B. \frac{1}{2} C. \sqrt{2} D. \frac{\sqrt{2}}{2}

Zadania krótkiej odpowiedzi

 1. Dany jest trójkąt ABC, w którym poprowadzono odcinek DE taki, że DE \parallel BC (patrz: rysunek).

  Oblicz długość odcinka DE, jeśli \left | AD \right |=5, \left | BD \right |=2, \left | BC \right |=6.
 2. Dane są dwa trójkąty ABC oraz  CDE takie, że DE \parallel AB (patrz: rysunek).

  Oblicz długość odcinka CE, jeśli \left | BC \right |=3, \left | AC \right |=4, \left | CD \right |=5.
 3. Dany jest trójkąt prostokątny ABC w którym poprowadzono wysokość z wierzchołka kąta prostego ACB (patrz: rysunek).

  Oblicz długość odcinka a, jeśli b=10, h=7, f=9.

Zadania rozszerzonej odpowiedzi

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720