MAT_ZP_07_04

Drukuj
Super User

Uczeń korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych, w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi.

Zadania

Zadania zamknięte

 1. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości 2\sqrt{3} jest równa
  A. \sqrt{3} B. 3 C. 2\sqrt{3} D. 2

Zadania krótkiej odpowiedzi

 1. Oblicz pole trójkąta o bokach długości 5 oraz 8 i kącie między tymi bokami o mierze 40°.
 2. W trójkącie dane są dwa boki o długości 10 oraz 11 oraz pole 30. Wyznacz miarę kąta pomiędzy tymi bokami.
 3. Oblicz pole trójkąta prostokątnego, w którym dane są przyprostokątna o długości 8 i kąt leżący naprzeciwko danej przyprostokątnej o mierze 66°.
 4. Oblicz pole trójkąta prostokątnego, w którym dane są przyprostokątna o długości 10 i kąt przylegający do danej przyprostokątnej o mierze 33°.
 5. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego, w którym dane są przeciwprostokątna o długości 12 i jeden z kątów ostry o mierze 42°.
 6. Wyznacz miary kątów w trójkącie o bokach 10, 10 oraz 12.

Zadania rozszerzonej odpowiedzi

 1. Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę 30°. Pole kwadratu DEFG, wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.
 2. W trójkącie ABC dane są miary kątów \angle CAB=35° oraz \angle ABC=65°. Oblicz obwód trójkąta ABC, jeśli CD=6, gdzie CD jest wysokością trójkąta ABC.

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720