Wstęp do algorytmiki

Drukuj
Utworzono: sobota, 21, grudzień 2013 Super User

Co to jest algorytm?

Na algorytmice będziemy posługiwać się pojęciem algorytm. Cóż, to takiego? Myślę, że można powiedzieć, że jest to przepis jak z pewnych danych uzyskać określone wyniki.

Wbrew pozorom często stosujemy algorytmy w codziennym życiu. Przykładem może być przejście przez ulicę. Danymi są: ulica, ruch na niej oraz nasze położenie początkowe na krawężniku. Oczekiwanym wynikiem będzie znalezienie się po przeciwnej stronie ulicy. Algorytm (którego nauczono nas w dzieciństwie) mówi nam, jak tego dokonać. Można go zapisać w postaci tzw. listy kroków:

 1. Spójrz w lewo.
 2. Jeśli samochód jest odpowiednio daleko przejdź do następnego punktu, w przeciwnym przypadku wróć do punktu 1.
 3. Spójrz w prawo.
 4. Jeśli samochód jest odpowiednio daleko przejdź do następnego punktu, w przeciwnym przypadku wróć do punktu 3.
 5. Spójrz w lewo.
 6. Jeśli samochód jest odpowiednio daleko przejdź do następnego punktu, w przeciwnym przypadku wróć do punktu 5.
 7. Przejdź przez ulicę.

Oczywiście algorytm ten jest mocno uproszczony, w rzeczywistości punkt 7 powinien być bardziej rozbudowany (być może w połowie trzeba będzie się zatrzymać, cofnąć albo przyśpieszyć).

Algorytmy w kuchni

Typowymi przykładami z życia codziennego są przepisy kulinarne. Nazwa przepisu mówi o końcowym produkcie, natomiast na początku podane są niezbędne składniki oraz naczynia itp. Sam przepis jest algorytmem. Przypomnij sobie jak należy ugotować jajko na miękko. Przepis mówi, co należy zrobić, z czym i w jakiej kolejności.

Algorytmy w matematyce

Z algorytmami miałeś do czynienia na matematyce. Typowym przykładem jest rozwiązanie równania kwadratowego. Dane w tym przypadku to współczynniki a, b, c równania ax2+bx+c=0, a wynikiem - pierwiastki, ewentualnie stwierdzenie, że nie ma takowych.

Algorytmy w innych naukach

Także na innych przedmiotach mogłeś spotkać się z algorytmami. Na chemii uzyskiwałeś pewne związki chemiczne mając inne substancje oraz laboratorium. Na fizyce ważyłeś ciała stałe, a na biologii przygotowywałeś preparaty do oglądania ich pod mikroskopem.

Definicja algorytmu

We wszystkich tych przypadkach postępowałeś wg pewnej instrukcji, która od stanu początkowego prowadziła do stanu końcowego. Ten zestaw instrukcji wraz z stanem początkowym i efektem końcowym - od dzisiaj - będziemy nazywać algorytmem.

Zadania

 1. Podaj kilka przykładów algorytmów z życia codziennego.
 2. Zapisz w postaci listy kroków jeden z nich.
 3. Podaj kilka algorytmów, które poznałeś na matematyce.
 4. Zapisz w postaci listy kroków jeden z nich.

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720